နိုင္ငံျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ မူ၀ါဒေရးရာစဥ္းစားစရာမ်ား (၂)

နိုင္ငံေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ့အတူ စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တျပိုင္နက္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းေတြ ခိုင္မာလာေစရန္နဲ့ ေ႐ွ့ဆက္ေဆာင္႐ြက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးတဲ့ အေနနဲ့ အေနာက္နိုင္ငံေတြကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းတာနဲ့ ႐ုပ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုအလားအလာေကာင္းေတြ ေတြ့ျမင္ေနရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြလည္း ၀င္ေရာက္လာမယ့္ အေျခအေနေတြ ေတြ့ျမင္ေနရပါတယ္။ ဆယ္စုနွစ္နဲ့ခ်ီျပီး စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးမႈ ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အခုအခ်ိန္ဟာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ့ လူမႈေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းၾကီးတခု ျဖစ္ေနျပီဆိုတာ အေျပာင္းအလဲမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾကသူအားလံုး သိျမင္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ သူတို့လူ့အဖြဲ့အစည္းကို ဘယ္လိုဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ ခ်င္ပါသလဲ။ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုဖို့ တာ၀န္အရိွဆံုးသူေတြက တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ လက္ရိွ အစိုးရေခါင္းေဆာင္နဲ့ ေနာင္မွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာ၀န္ယူဖို့ အလွည့္က်လာနိုင္တဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ႐ွားပါးတဲ့ ဒီလိုအခြင့္အလမ္းမ်ိုးကို ျမန္မာအစိုးရ၊ နိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုးက ဘယ္လိုအက်ိုးရိွရိွ အသံုးခ်မလဲ ဆိုတာဟာ လက္ရိွကာလမွာ အၾကီးဆံုး စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၎အစိုးရရဲ့ လက္ရိွေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ “ျပည္သူလူထုဗဟုိျပု ဖြံ့ျဖိုးတိုးတတ္ေရး” (People-centered Development) ျဖစ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတတ္ေရးနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုရာမွာ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး” (Democracy-friendly Development) ကို လိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အခရာက်တဲ့ အဓိက ေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦးရဲ့ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိုးေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြကို ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “ျပည္သူလူထုဗဟိုျပု” လို့ သံုးနႈန္းလာေပမယ့္ လက္ရိွအစိုးရအေနနဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူ၀ါဒေတြ ေရးဆြဲခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လိုနည္းနဲ့ ျပည္သူလူထုကို ဗဟိုျပုထားသလဲ၊ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြက ျပည္သူလူထုက ဗဟိုျပုျဖစ္သလဲဆိုတာ ထင္သာျမင္သာရိွတဲ့ လက္ေတြ့ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြသိရိွဖို့လိုပါတယ္။ ဥပမာတခုျပရရင္ အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ သက္တမ္းတနွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒေတြကို အမ်ိုးမ်ိုးခ်မွတ္ေနတာနဲ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ကားတင္သြင္းခ်င္သူေတြ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ့ တင္သြင္းခြင့္ျပုေနတယ္ဆိုတာကို “ျပည္သူလူထုဗဟိုျပု” တဲ့အေနနဲ့ ႐ွင္းလင္းျမင္သာမႈရိွရိွ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသလား ဆိုတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဖြ့ံျဖိုးတိုးတက္ေရး” ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီစကားလံုးကို ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမို့ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အေ႐ွ့အာ႐ွ ကမာၻ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum on East Asia 2012) မွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန့က မိန့္ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုးစတင္သံုးစြဲခဲ့ျပီး ဥေရာပခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာလည္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဖြ့ံျဖိုးတိုးတက္ေရး” ျဖစ္ဖို့ တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈႈေတြဟာ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ” ျဖစ္ရမယ္လို့ ျဗိတိန္နိုင္ငံ ေရာက္ရိွစဥ္ ျဗိတိသွ်လြွႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ေပါင္းကို သမိုင္း၀င္ Westminster Hall မွာ မိန့္ခြန္းေျပာၾကားတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန့္ခြန္းထဲက မူရင္း အဂၤလိပ္စာပိုဒ္ကို ကိုးကားရရင္ - “I hope also that British businesses can also play a role in supporting the democratic reform process, through what I have termed democracy-friendly investment. By this, I mean investment that prioritises transparency, accountability, workers' rights, and environmental sustainability. Investment, particularly in labour-intensive sectors, when carried out responsibly and with positive intent, can offer real benefits to our people. One test will be whether new players will benefit from the investment coming in…” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ” ဆိုတာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးနဲ့ သဘာ၀၀န္းက်င္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး” ကို ဦးစားေပးတဲ့ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈႈျဖစ္ရမယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားအျပားဖန္တီးေပးနိုင္တဲ့ က႑ေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ့ တာ၀န္ယူမႈရိွရိွ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အမွန္တကယ္ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈႈ” ျဖစ္မျဖစ္ကို စမ္းသပ္နိုင္တဲ့ အခ်က္တခုအျဖစ္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြဟာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲက လူသစ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းမႈရိွသလဲဆိုတာနဲ့ တိုင္းတာနိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ့အတူ ထိုျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) ရိွရမယ္၊ လူထုအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ (Accountability) ရိွရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာဆိုခဲ့တာ ၾကာပါျပီ။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတကာကေပးအပ္တဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေတြအေပၚ ယခင္ကာလေတြတုန္းက သေဘာထားေမးျမန္းတဲ့အခါတိုင္း ထိုအခ်က္နွစ္ခ်က္ကို လိုက္နာၾကဖို့ အျမဲသတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ့ပတ္သက္ျပီး မၾကာေသးခင္က ဆြဒ္ဇလန္နိုင္ငံ ဂ်နီဗာျမို့ ကမာၻ့အလုပ္သမားအဖြဲ့ၾကီး (ILO) ရဲ့ ၁၀၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားညီလာခံအတြင္း ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန့မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန့္ခြန္းေျပာၾကားတဲ့အခါမွာလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ နိုင္ငံျခား၀င္ေငြအေျမာက္အျမားကို အဓိကရရိွေနတဲ့ ေရနံနဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့က႑ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွပံုကို အခုလိုေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ “The Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), the state-owned company under the Ministry of Energy with which all foreign participation in the energy sector takes place through joint-venture arrangements, lacks both transparency and accountability at present. The Government needs to apply internationally recognized standards, such as the IMF’s Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Other countries could help by not allowing their own companies to partner MOGE, unless it was signed up to such codes. This would also ensure that their own companies would subject to the above codes themselves, and to the various requirements of publish what you pay.” ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့သိုက္ေတြ ႐ွာေဖြေတြ့ရိွခဲ့ျပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲဖို့ နည္းပညာနဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအနွီးမရိွတဲ့အတြက္ ျပည္ပရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈအမ်ားစုနဲ့ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ထုတ္လုပ္ေရးကို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေငြေၾကးအရင္းအနွီးၾကီးမားသလို အျမတ္အစြန္းလည္းၾကီးမားတဲ့ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကို ျမန္မာအစိုးရပိုင္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ျမန္မာ့ေရနံနဲ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့လုပ္ငန္း (MOGE) က နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကုမၸဏီေတြနဲ့ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ MOGE အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း ေခ်ပတဲ့အေနနဲ့ ျမန္မာအစိုးရဘက္က နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာကေန MOGE နဲ့ နိုင္ငံတကာက ေရနံနဲ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ကုမၸဏီေတြ အလြန္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာဟာ အခုမွမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္ကတည္းက ျဖစ္ျပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္နဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး႐ွင္ ကိုကိုလိႈင္ အမည္နဲ့ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ဘယ္တုန္းကမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တာမရိွတဲ့ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ေရာင္းရေငြပမာဏကိုလည္း အဲ့ဒီေဆာင္းပါးမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာပါ၀င္တဲ့ ကုမၸဏီစာရင္းေတြနဲ့ ေရနံနဲ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ေရာင္းရေငြကိန္းဂဏန္းေတြရဲ့ တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ MOGE က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအျဖစ္ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့တာမ်ိုး မေတြ့ရဘဲ ေဆာင္းပါး႐ွင္က MOGE ကို ကိုယ္စားျပုဟန္ ေရးသားထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ MOGE က တာ၀န္ ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအရ ျမန္မာနိုင္ငံက နွစ္စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ေရာင္းရေငြဟာ ရတနာဓာတ္ေငြ့ေျမမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၈၀ သန္းနဲ့ ရဲတံခြန္ဓာတ္ေငြ့ေျမမွ ၆၀၀ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေလဆီ (ေရနံအေပါ့စား) ေရာင္းရေငြ နွစ္စဥ္ ၂၁၃ သန္းရိွေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုကိန္းဂဏန္းေတြေဖာ္ျပေပးျပီး ေရနံနဲ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီစာရင္းေဖာ္ျပေပးရံုနဲ့ “အလြန္ပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာရိွေသာစနစ္” လို့ သံုးနႈန္းခဲ့တာဟာ ေဆာင္းပါး႐ွင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) ဆိုတာဟာ အစိုးရနဲ့ကုမၸဏီေတြၾကားမွာရိွရင္ ရျပီဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္းဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၀၈၀ ဘီလီယံျဖစ္ျပီး နိုင္ငံေတာ္က နွစ္စဥ္ ရရိွေနတယ္လို့ နားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္ရိွေရာင္းခ်ေနတဲ့နိုင္ငံမွာ ထိုင္းနိုင္ငံတခုတည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံအေကာက္ခြန္ဌာနက ျမန္မာနိုင္ငံက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့တင္သြင္းမႈတန္ဖိုး တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ့ ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္တဲ့အခါ မ်ားစြာကြဲလြဲေနတာကို ေအာက္ပါဇယားကြက္ပါ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပသေနပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္အထိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၁ နွစ္တာကာလအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ၀ယ္ယူ တင္သြင္းမႈတန္ဖိုးကို ထိုင္းအေကာက္ခြန္ဌာန ျပကၡဒိန္နွစ္အလိုက္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ဘ႑ာေရးနွစ္အလိုက္ စာရင္းမ်ားျပုစုေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးနွစ္အစဟာ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန့ျဖစ္ျပီး နွစ္အဆံုးက မတ္လ ၃၁ ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုလည္း ထိုင္းနိုင္ငံသံုး ဘတ္ေငြနဲ့ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ထိုင္းဗဟိုဘဏ္ရဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၁ နွစ္အတြင္း နွစ္စဥ္ ေငြလွယ္နႈန္း ပ်မ္းမွ်နႈန္းနဲ့ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဇယားပါ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အေစာပိုင္း ၃ နွစ္တာ ကာလကလြဲရင္ ၀ယ္ယူမႈတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္တတ္လာတာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ သတင္းစာထဲက ေဖာ္ျပခ်က္တန္ဖိုးဟာ ၂၀၀၄ ခုနွစ္က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ေရာင္းရေငြ နႈန္းထားနဲ့ နီးစပ္မႈရိွေနတာ ေတ့ြရမွာပါ။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ၀ယ္ယူမႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၁၁၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို့အတူ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာ ၃.၀၇၇ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၁ နွစ္တာ ကာလအတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့၀ယ္ယူမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္း ထိုင္းဘတ္ေငြ ၇၁၀.၂၇၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွျပီး ေဒၚလာအေနနဲ့ ၂၀.၁၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွတဲ့အတြက္ တနွစ္ပ်မ္းမွ်၀ယ္ယူမႈ တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာ ၁.၈၃၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” ဆိုတာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ေရာင္းရေငြတန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပရံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ေရနံနဲ့သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ့က႑မွာ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြကို ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ့ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သလဲ၊ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ အဆိုျပုလြွႊာေတြကို ဘယ္လိုစိစစ္ခဲ့သလဲ၊ ထြက္ရိွလာတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ ယူနစ္တန္ဖိုးကို ဘယ္လိုစနစ္ေတြနဲ့ သတ္မွတ္သလဲ၊ ေရာင္းခ်ရရိွမယ့္ အက်ိုးအျမတ္ကိုခြဲေ၀ရာမွာ ဘယ္လိုညိွနိႈင္းသလဲ၊ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ေရာင္းရေငြကို ကုမၸဏီေတြဘက္က ဘယ္လိုစနစ္နဲ့ ေပးေခ်သလဲ၊ ရရိွလာတဲ့၀င္ေငြကို နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ဘယ္လိုသံုးစြဲသလဲ…စတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို အခုအခ်ိန္အထိ အစိုးရနဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီကလြဲလို့ ဘယ္သူမွ မသိၾကပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေလ့လာစရာအခ်က္က နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ မူ၀ါဒေရးရာ အသံုးအနႈန္းေတြကို လက္ေတြ့မွာ ဘယ္လို နားလည္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသလဲဆိုတာ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိုးမဆို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွဖို့လိုအပ္ျပီး ျဖစ္စဥ္ရဲ့ တပိုင္းတစကို ေဖာ္ျပတာဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သတိရိွဖို့လိုပါတယ္။ ျခံုျပီးေျပာရရင္ေတာ့ “ျပည္သူလူထုဗဟိုျပု ဖြံ့ျဖိုးတိုးတတ္ေရး” ျဖစ္ေစ “ဒီမိုကေရစီနဲ့ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး” ျဖစ္ေစ အစိုးရတရပ္အေနနဲ့ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန့္ခြဲတဲ့ေနရာမွာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” နဲ့ “တာ၀န္ခံမႈ” ကို ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ့ အနွစ္သာရရိွရိွ က်င့္သံုးတာကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ေတြ့ျမင္လိုတာဟာ ျပည္သူ့ဆနၵအမွန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up