စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး ၏ “သက္တံတုိ႔ျဖင့္ရက္ဖြဲ႔ ခ်စ္သူရဲ႕ ၿခံဳလႊာ” လံုးခ်င္းဝတၳဳသစ္ထြက္ေတာ့မည္ | DVB