ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သေဘၤာေကြ႔ေက်းရြာကို ဖ်က္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာက ညႊန္ၾကား | DVB