ဇူလိုင္တြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ဟု မိုးေလ၀သ သတင္းထုတ္ျပန္ | DVB