၁၁ ႏွစ္အရြယ္ အႁမႊာညီအစ္မ ၂ ဦးကို ဦးေလးအရင္းက အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ | DVB