မႏၱေလးတြင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးခ်ယ္ | DVB