မုံရြာၿမိဳ႕နွင့္ ၁၄ မုိင္ခန္႔အကြာ ဗဟုိျပဳၿပီး ၄.၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB