အီရန္ႏွင့္ ၁ ဂုိးစီသေရက်ၿပီး ေပၚတူဂီ ႐ႈံးထြက္အဆင့္တက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB