ေဆာ္ဒီအသင္းက အီဂ်စ္ကုိ ၂ ဂုိး ၁ ဂုိးျဖင့္ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB