နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေပးျခင္းေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းပုိရလာဟု ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားေျပာ | DVB