ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၌ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းမိ | DVB