ကေလးခ႐ိုင္တြင္ တရားမဝင္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီ ၃ ဦး ဖမ္းမိ | DVB