မႏၱေလးတြင္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မိ၍ သံဃာ ၁ပါးႏွင့္ လူ ၃ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB