ဟားမတ္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ ပစ္မွတ္ ၂၅ ခုကို အစၥေရး ပစ္ခတ္ | DVB