ဥ႐ုေဂြးက ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ကို ၁ ဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟိုက္လုိက္) | DVB