အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ဘာေျပာ ဘာထူး

မိုးေရေတြနဲ႔ စိုျပည္စိမ္းလန္းေနတဲ့ ဇြန္လ ဆယ္ရက္ပတ္အတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ သတင္းေတြထဲမွာ ထူးတာ ေတြ႔လိုက္ရၿပီး ဒီသတင္းစကားေတြကို ေျပာခဲ့သူႏွစ္ဦးဟာ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ တဦးက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဦးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သတင္းဌာနတခုနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးမွာ ရခိုင္အေရး ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရွိတ္ဟာဆီနာကေတာ့ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ စက္မႈထိပ္သီး ၇ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဆဲဗင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ေျပာဆိုတဲ့ ေနရာဌာန မတူသလို ေျပာဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ရခိုင္အေရးကိစၥေတြကလည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လက္ခံဖို႔ ပံုစံေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေပးပို႔ထားတာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေပးတာ မရွိဘူး။ ဒီပုံစံေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း မရွိရင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႔ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ေတြ မသိၾကရင္ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ ဌာေနျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ကေနဒါက ဂ်ီဆဲဗင္းအစည္းအေဝးမွာ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ေျပာခဲ့တာက သူတို႔ဆီ ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ကို ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စည္း႐ံုးေျပာဆိုေပးဖို႔။ ျမန္မာဘက္က ပို႔ထားတဲ့ ဒုကၡသည္စိစစ္ေရးပံုစံကို ဒုကၡသည္ေတြဆီ ျဖန္႔မေပးတဲ့ ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အေနာက္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္တဲ့ အစည္းအေဝးတခုကို သြားၿပီး ဒီလိုစကားေတြ ထုတ္ေျပာေနတာ တရားသျဖင့္ ျဖစ္ရဲ႕လား။ မူယာမာယာေတြနဲ႔ ေဒၚလာေတြ လွိမ့္ဝင္လာေအာင္ ငိုျပေနတာလား ဆိုတာ အင္မတန္ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ကတည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လက္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ ဒါကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြက ဒုကၡသည္ ျပန္လက္ခံေရး စည္း႐ံုးေျပာဆိုေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ဆိုေတာ့ ငါးဖယ္က ေျပာင္းျပန္လို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မယ္။ ေျပာေသးတယ္။ ရခိုင္အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ေျပာေပးပါတဲ့။ ဂ်ပန္သတင္းဌာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒုကၡသည္ လက္ခံဖို႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္မလဲလို႔ ေမးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေပၚမွာပါ မွီတည္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုပ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တခုပါ။ ဒုကၡသည္ေတြကို ပံုစံေတြ ထုတ္ေပးတာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္လာဖို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသိေပးတာေတြ မလုပ္ေသးသေရြ႕ က်မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္သိတဲ့အတိုင္း လူအခ်ိဳ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြအတိုင္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လာသူအခ်ိဳ႕က သူတို႔အေနနဲ႔ ပံုစံေတြျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို မသိတဲ့အေၾကာင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း သြားရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း မသိေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။" ဒီလို ေျဖသြားတာကိုၾကည့္ရင္ ဒုကၡသည္ လက္ခံေရးကိစၥမွာ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ဘက္က အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိတာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္တယ္။ တခါ ရခိုင္အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရ လုပ္၊ မလုပ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေျပာသလဲ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ "ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္နဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ အႀကံေပးအဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို က်မ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္လည္းရွိ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းလည္း ရွိတယ္လို႔ က်မတို႔ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႔ အႀကံေပးအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို က်မတို႔က အလြန္ကိုပဲ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာထားလို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြေတာ့ နားေတာင္လၽွံေနပါၿပီ။ ဒါကို မျမင္ မၾကားသလို လုပ္ေနတာေတာ့ လုပ္ေနသူေတြရဲ႕ မၾကား မျမင္လိုတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံုး အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္တခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာခဲ့တယ္။ "က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ က်မတို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရလဲ ဆိုတာကို ျပည္ပကလူမ်ားသာမက ျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္သူေတြကလည္း ေကာင္းစြာသိရွိသင့္တယ္။ က်မတို႔ ျပည္သူေတြ ေရေရရာရာ သိရွိသင့္တယ္ဆိုတာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရရွည္မွာ က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို က်မတို႔ကိုယ္တိုင္ကပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။” ျပည္သူေတြအားလံုး ရခိုင္အေရး ေျခေျချမစ္ျမစ္ သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာသြားတယ္။ ရခိုင္အေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦး ဘာေတြေျပာလို႔ ဘာေတြထူးဆိုတာ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up