ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း မိုက္ေၾကးခြဲေနသည့္ လူမိုက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေန | DVB