ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးႏွင့္ ဆားဆက္စ္ၿမိဳ႕စားကေတာ္တို႔ ခ်က္စတာၿမိဳ႕ ကဇာတ္႐ံုဖြင့္ပြဲ တက္ | DVB