ေဝဠဳေက်ာ္ဦးေဆာင္ၿပီး မံုရြာၿမဳိ႕နယ္တြင္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲျပဳလုပ္ | DVB