ရွစ္​ေလးလံုး ႏွစ္ ​၃၀ ျပည့္ ညႇိႏႈိင္​းအစည္​း​အေဝး က်င္းပ(ဓာတ္ပံု) | DVB