မေလးရွားသို႔ မူးယစ္ေဆးမ်ားပို႔ေဆာင္ခဲ့သူ အဓိကတရားခံ ေမာင္ေမာင္(ခ) Hj Yassin ကို ဖမ္းမိ | DVB