ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB