ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအတြက္ ဖိအားမရွိဟု ေအာင္လအန္ဆန္ ေျပာ | DVB