အဂတိလိုက္​စားမႈ ကုိင္တြယ္တာ လုံေလာက္မႈရွိရဲ႕လား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB