သက္ငယ္မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို မလြဲမေသြေသဒဏ္ခ်မည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေျပာ | DVB