ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အုတ္သဲေက်ာက္တင္ကားမ်ားကို အထူးၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေန | DVB