ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနရတာလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB