နန္းယြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ တပ္မေတာ္သား ၄ ဦးေသဆုံး ၅ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB