ေမာ္လၿမဳိင္တြင္ ေက်ာင္းဆရာမတဦးကို ခင္ပြန္းေဟာင္းက ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ | DVB