၈၇ ႏွစ္ အဘြားအုိအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖင့္ လူငယ္တဦးကုိ ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ | DVB