အင္ဒိုရဲစခန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဆာမူ႐ုိင္းဓားသမား ၄ ဦး ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ေသဆံုး | DVB