ဘဏ္အပ္ထားသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အလႉေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ သိန္းခန္႔ရွိ | DVB