ၿဂိဳဟ္သားမေလးႏွင့္ လူသားၾကားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB