လာမည့္ရာသီတြင္ ပိုေတာင့္တင္းသည့္ အသင္းအျဖစ္ ျပန္လာမည္ဟု ဂြါဒီယိုလာ ေျပာ | DVB