တရားလိုျပသက္ေသ ဒုတပ္ၾကပ္ႏိုင္လင္းကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး | DVB