မူဆယ္ၿမဳိ႕ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံး ထုတ္ျပန္ | DVB