နပန္းသမားတဦးအေၾကာင္း ဟာသဆန္ဆန္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ – Champion (နမူနာ) | DVB