ဖားကန္႔ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ မီး႐ိႈ႕ခံရမႈ လုပ္သား ၁ ဦးေသဆံုး၊ ၅၀ ဦး ဖမ္းဆီးခံထားရ | DVB