စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္ၿပီး လူေနအိမ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB