တေန႔ လုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးရန္ လႈိင္သာယာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္သားမ်ား ေတာင္းဆို | DVB