ကခ်င္တိုက္ပြဲၾကား ပိတ္မိေနသည့္ျပည္သူ ၁၇၀ ေက်ာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေရာက္ရွိ | DVB