အမွန္အတိုင္းထြက္ဆိုခဲ့သည့္ကိစၥ ေနာင္တမရဟု ဒုရဲမႉးမိုးရန္ႏိုင္ေျပာ | DVB