သက္ငယ္မုဒိမ္း လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို မေသမခ်င္း လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ရန္ အမိန္႔ခ် | DVB