မင္းသားဟယ္ရီ၏ မဂၤလာပြဲ တကမာၻလံုး စိတ္ဝင္စားမႈ ရရွိႏုိင္ | DVB