ေမေဒးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္၌ အလုပ္သမားမ်ားဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB