၀န္ထမ္းလစာမ်ား ယခုလ စတင္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္

ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္တဲ့ လစာႏႈန္းကို ဧၿပီလအတြက္ လစာက စၿပီး ေပးဖို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးက ဒီေန႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မေတာ္သားေတြ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးကို တုိးျမႇင့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လစာႏႈန္း ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္ကေန  ၂၁၀၀၀၀ အထိရရွိၾကတဲ့ အမႈထမ္းေတြကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္လိုက္တာေၾကာင့့္ ၁၄၄၀၀၀ ကေန ၂၅၂၀၀၀ က်ပ္အထိ ရၾကမွာပါ။ လစာႏႈန္း ၂၅၀၀၀၀ ကေန ၅၀၀၀၀၀ အထိ ရၾကတဲ့ အရာထမ္းေတြကုို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လိုက္လို႔ လစာအသစ္က ၂၇၅၀၀၀ ကေန ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ လစာတိုးလိုက္လို႔ ႏွစ္တိုးႏႈန္း က်ေရာက္တဲ့ေန႔ မေျပာင္းလဲရဘူးလို႔ ဝန္ႀကီးရဲ႕ အမိန္႔စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာ၊ ဌာနေတြမွာ ခန္႔ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ပံုေသလစာ၊ ကြ်မ္းက်င္သူေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ပညာရွင္ေတြအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြေတြကိုေတာ့ သံုးသပ္ တြက္ခ်က္ၿပီး သီးျခားထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဒသစရိတ္ကိုေတာ့ တိုးျမႇင့္တဲ့ လစာႏႈန္းထားအတိုင္း တိုးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က “ပံုေသလစာဆိုတာက ဌာနေတြမွာ ခန္႔ထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးလို၊ သန္႔ရွင္းေရးလို ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ေပးတာကို ေျပာတာပါ။ သူတို႔ကိုက်ေတာ့ ပံုေစလစာပဲ ေပးတာေလ။ ေဒသစရိတ္ကေတာ့ ေဒသအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ရေနလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမူတည္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြကိုေတာ့ ျပည္ပမွာေနစဥ္အတြင္း လက္ရွိလစာကိုပဲ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းကိုေရာက္လာရင္ လစာႏႈန္းသစ္နဲ႔ ရမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လစာနဲ႔ စရိတ္ ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မယ့္ အၿငိမ္းစား လစာ၊ ဆုေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြကို ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ေကာင္စီကို တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up