ေဆာ္ဒီနန္းေတာ္အနီးကပ္လာသည့္ ဒ႐ုန္းယာဥ္အားပစ္ခတ္မႈ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈျဖစ္နိုင္ | DVB