စစ္​​ေတြ​ေထာင္​မွ အက်ဥ္​းသူ၊ အက်ဥ္​သား ၈၇ ဦး လြတ္​​ေျမာက္​ | DVB