ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံဘုရားတြင္ ဘုရားဖူးသူမ်ားျဖင့္ စည္ကား | DVB