ဆီးရီးယား ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္းဆုိ | DVB